Про бібліотеку

                                                                 Основними напрямками нашої бібліотеки є :

- інформаційна робота;

 - заняття з основ бібліотечно - бібліографічних знань;

- культурно - просвітницьке забеспечення навчально - виховного процесу;

 - вивчення та розвиток читацьких інтересів;

- популяризація української криги.

 

Основним завданням бібліотеки є : - виховання в учнів інформаційної культури, культури читання та бережливого ставлення до книги; - надання інформаційно - методичної допомоги педагогічному колективу в організації навчально - виховного процесу; - надання методичної допомоги учням, батькам та випускникам школи.

 

Основні функції бібліотеки : - інформаційна, - навчальна, - культурологічна, - розвиваюча, - пізнавальна, - навчально - збагачувальна, - виховна.

                                                                                                    

Проблема: «Формування читацької компетентності учнів засобами інноваційних технологій креативної освіти в умовах шкільної бібліотеки».

Девіз: Школа – це перш за все книга. (В. Сухомлинський)   

 

   

Правила користування шкільною  бібліотекою

І. Порядок користування абонементом та читальним залом бібліотеки.

1. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (використання фондів інших навчальних закладів міста та району).

2. Учні ЗОШ І-ІІІ ст. №6 записуються до бібліотеки в груповому (класи), або в індивідуальному порядку за списками. Вчителі, батьки та співробітники - за паспортами.

3. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5 екземплярів

4. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковою перереєстрацією наприкінці року.

5. У разі необхідності, термін використання може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

6. Періодичні видання видаються вчителям предметникам терміном на 15 днів.

7. Періодичні видання видаються учням терміном на 7 днів, або  у читальному залі.

8. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

9. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видання, отримані за МБА, видаються лише в читальному залі (окрім підручників).

ІІ. Права, обов’язки та відповідальність користувачів.

Користувач має право:

1. Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами.

2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та доступу до нього.

3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду біб-ки, користуватися послугами МБА.

4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

6. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

7. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

8. Подавати адміністрації ЗНЗ зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

1. Дотримуватись правил користування бібліотекою.

2. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

3. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

4. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

5. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

6. У разі вибуття з ЗНЗ повернути до бібліотеки документи, що зафіксовано за користувачем.

Відповідальність користувачів:

1. У разі втрати, або пошкодження документів з фонду бібліотеки, користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

2.Учні 1 -11 –х класів зобов’язані дбайливо ставитися до підручників і нести за них відповідальність. Якщо підручник загублено або зіпсовано учнем і використовувався він не більше одного року, то батьки сплачують його повну вартість, виходячи із діючого ціноутворення на період розрахунку за втрачений або зіпсований підручник. Якщо ж підручник використовувався більше одного року, то сплачується 50% його вартості. Одержані кошти вносять на розрахунковий рахунок школи і можуть бути використані для поповнення бібліотечного фонду.  В окремих випадках із дозволу директора школи замість загублених або зіпсованих підручників до бібліотеки може бути повернута рівноцінна навчальна чи художня література (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар).(Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури  (Наказ МОН від 15.06.1995р. №119-217)).

За бажанням батьків втрачена або зіпсована книга (підручник) може бути замінена ідентичною, надрукованою роками пізніше за попередню.

3. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких преребувають діти